search

Tam Quốc Chi Xích Đế

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 112

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
112 lượt xem
Dương lịch hai cuối thế kỷ, lại một cái đại tranh thế gian. Nhân loại trong lịch sử huy hoàng nhất, khẳng khái nhất, tối truyền kỳ thời đại, Hán mạt Tam quốc thời đại sắp bắt đầu.Những anh hùng hăng hái mà lên, trí giả vận dụng mưu lược, dũng sĩ vung lên đao kiếm. Vì từng người chí hướng, đại nghĩa, lưu danh sử sách, càng cứu vớt cái này không thể cứu chữa thế đạo đem hết toàn lực chiến đấu.Cũng là vào lúc này, Hà Bắc, U Châu, Trác quận huyện Trác, một cái đến từ thể kỷ XXI linh hồn, cùng cùng thời đại anh hùng linh hồn hợp lại làm một.Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc cùng suy nghĩ, tân sinh anh hùng làm ra quyết định: Hắn đem lấy vượt qua thời đại thấy xa cùng tri thức, còn có không thua với bất luận người nào quyết tâm cùng nghị lực chung kết thời loạn này.Lần này, bi kịch sẽ không tái diễn. Hoa Hạ đem giành lấy cuộc sống mới!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward