search

Tam Quốc Chi Đại Hán Quật Khởi

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 2759

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
2,759 lượt xem
Xuyên việt thành Lưu Thiện, vừa bắt đầu liền đến một hồi kinh tâm động phách lữ trình, bị Triệu Vân mang theo tại dốc Trường Bản đến rồi cái bảy vào bảy ra.Kiếp này ta là Lưu A Đẩu, còn muốn hay không người giúp đỡ?Lưu Thiện chậm rãi phát hiện hắn đi vẫn là rất ổn, có vẻ như hắn lão tử Lưu Bị, nhị thúc Quan Vũ, tam thúc Trương Phi đám này mới là cần người đỡ.Kết quả là tuổi nhỏ Lưu Thiện liền đảm nổi lên trọng trách, đỡ đỡ, liền dần dần vì Đại Hán phù ra một cái hoạn lộ thênh thang, Tam quốc tranh bá, Thục Hán là hùng!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward