search

Tam Quốc Chi Binh Xuất Thục Xuyên

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 19

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
19 lượt xem
Xuyên qua thành Tam quốc Ích Châu mục trưởng tôn, đối mặt tổ phụ Lưu Yên sắp tạ thế, chú Lưu Chương tức vị khốn cục, Lưu Trạch đến tột cùng nên đi nơi nào?Là phấn khởi phản kích thay đổi vận mệnh, vẫn là liền như vậy trầm luân biến mất ở lịch sử sông dài?Đối mặt thế gia hào cường bức bách, Lưu Trạch lại nên làm gì?Chấp kiếm trong tay, Bình thiên hạ loạn; thống hùng binh, ra Thục Xuyên, hoàng triều vạn thế đều ở ta tay!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward