search

Tài Liệu Đế Quốc

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 30

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
30 lượt xem
Tần Hải, một vị đến từ chính thế kỷ 21 tài liệu học chuyên gia, xuyên qua đã đến năm 1985 một nhà nông dân cá thể cơ xưởng. Thế là, tất cả tiếc nuối cuối cùng rồi sẽ không lại, tất cả huy hoàng có thể tiếp theo viết.Điện tính công năng tài liệu, quang học công năng tài liệu, sinh vật y học công năng tài liệu, siêu đạo tài liệu, nano tài liệu, hóa học màng mỏng tài liệu, trí năng tài liệu, mẫn cảm tài liệu, trữ hy-đrô tài liệu ... Các loại thần kỳ, đều ở {{ Tài Liệu Đế Quốc }}.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward