search

Song Não Y Long

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 38

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
38 lượt xem
Làm một danh y sinh, từ đa duy không gian trúng chưởng nắm thông thạo ngoại khoa kỹ thuật, học tập các loại nghi nan tạp chứng cách giải quyết, mãn tính viêm dạ dày, lão niên si ngốc, bệnh tim, bệnh sida đều sẽ trở thành lịch sử danh từ.Ta là y học giới bá chủ, giải Nobel là của ta khởi điểm, ta muốn giải quyết trên thế giới tất cả bệnh tật. Hắn lập chí làm một cái tuân kỷ thủ pháp công dân, nhưng mà, làm thế lực hắc ám vòng qua pháp luật tầng tới trước mặt thời gian; một vị tay cầm đao giải phẫu, quét ngang tất cả tà ác tóc bạc mắt đỏ chi yêu dị siêu nhân sắp sinh ra!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Thương Thiên Bạch Hạc

Truyện HOT

arrow_upward