search

Sở Hán Anh Liệt Truyện

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 19

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
19 lượt xem
'Sở Hán anh liệt truyện' là thể chương hồi truyện dài, tác giả là đương đại tác gia Lưu Hồng Thắng.Toàn sách lấy Trần Thắng khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng là bắt đầu, lấy Chu Bột, Trần Bình tru Lã an Lưu là kết thúc, kể xuyên suốt 40 năm lịch sử, trong đó rất đại bộ phận phân nội dung là nhiều ngời đều biết "Hán Sở tranh hùng" .

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward