search

Siêu Phẩm Tướng Sư

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 1233

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
1,233 lượt xem
Thầy tướng phân cửu phẩm, nhất phẩm nhất trọng thiên phong thuỷ có cảnh giới, minh lý, dưỡng khí, tu thân, vấn đạo.Thế kỷ hai mươi mốt một vị thanh niên bình thường ngẫu lấy được Gia Cát Lượng khi còn sống huyền học truyền thừa, không có chí lớn hướng Tần Vũ, chỉ muốn trông coi vợ con nhiệt kháng đầu, lại cơ duyên xảo hợp từng bước một đi đến thầy tướng chi đỉnh, thành tựu siêu phẩm chi tôn.Sáu hào tính toán tường tận chuyện thiên hạ, bát tự đo lượt thế gian người

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Cửu Đăng Hòa Thiện

Truyện HOT

arrow_upward