search

Siêu Cấp chủng thực viên

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 306

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
306 lượt xem
Ta có một viên, có thể trồng thiên địa linh căn! Trồng dưa đến dưa, trồng đậu đến đậu! Trồng một thân thần thông, quét ngang chư thiên!Ta có một chút, có thể xem thiên địa nhân tâm! Mắt vị trí đến, đại mảy may! Chiếu sáng thiên địa, hóa vạn vật!Ta có một lòng, mặc cho thiên địa Tiêu Diêu! Tâm hướng tới, mệnh vị trí đến! Tiêu Diêu một niệm, phá ngàn vạn ràng buộc, hướng thiên hỏi!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward