search

Sĩ đồ đạt nhân

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 46

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
46 lượt xem
Cùng tắc thì chỉ lo thân mình, đạt tắc thì kiêm tế thiên hạ. Con đường làm quan người phóng khoáng lạc quan Sở Phong sáng tạo lần lượt quan trường truyền kỳ, một bước một cái dấu chân, hướng quyền lực ngọn núi cao nhất tiến lên.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward