search

Sát Lục Vũ Hoàng

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 36

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
36 lượt xem
Manh đến vô địch sủng thú , ti tiện đến vô sỉ cục cưng , các loại siêu cấp võ công va chạm! Phương Hải tại hai đại làm dáng tay chân đi theo hạ , bằng vào một bộ thiên thư quật khởi tại hoang dã , tiểu thiên địa nội thao luyện giết chóc quân đoàn , cái nào không phục? Diệt ngươi toàn gia! Nơi này có nhiệt huyết , nơi này có thấp hèn , nơi này có vô cùng vô tận bảo bối , con đường tu luyện , vô hạn điên cuồng!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward