search

Phách Thiên Vũ Thần ♣ 霸天武神

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 76

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
76 lượt xem
Mười vạn năm trước thống trị Cửu Thiên Thập Địa Thương Vương hoàng triều sụp đổ, Thương Vương vẫn lạc, tam đại chiến tướng chiến tử, máu nhuộm Cửu Thiên Thập Địa!Mười vạn năm sau, tam đại chiến tướng đứng đầu Lý Tiêu trùng sinh.Người mang trí nhớ kiếp trước, tu luyện vô thượng công pháp, ở cái này vạn tộc thế chân vạc, thiên tài tranh phong, rộng lớn mênh mông trong thế giới, trấn vạn tộc, đạp thiên kiêu, Đăng Thiên Lộ, phá thương khung!Thiên địa vô gian, duy ta bá thiên

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward