search

Nhiệt Huyết Tam Quốc Chi Thủy Long Ngâm

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 288

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
288 lượt xem
Vĩnh Hán nguyên niên, Đổng Trác vào kinh thành, quyền nghiêng triều chính.Tào Tháo ám sát Đổng Trác thất bại thoát đi Lạc Dương, lại khiến cho vợ con rơi vào tay địch.Vì bảo vệ a tỷ cùng cháu trai Tào Ngang, Đinh Thần không thể không ủy khuất cầu toàn, cùng Đổng Trác Lữ Bố bọn người quần nhau.Thế nhưng, hắn rất nhanh liền phát hiện, Đổng Trác sau lưng hình như có một đôi bàn tay vô hình điều khiển , khiến cho thế cục trở nên khó bề phân biệt...--------------------------------------------- Truyện mới ra 16 chương...Tàn tàn làm.... Nếu truyện nhân vật chính phát triển thì tiếp tục.... Nếu lại phò Tào Tháo hay quân sư lưu thì mình nhường đồng chí khác..... Hy vọng đại thần Canh Tân sẽ viết 1 bộ Tam Quốc cho ra hồn.....

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Canh Tân

Truyện HOT

arrow_upward