search

Ngốc Đầu Đại Lão Hộ Hữu Trứ Nhĩ

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 155

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
155 lượt xem
Đầu trọc học đệ nhất định luật:Tại một cái phong bế không gian bên trong, đầu trọc đại lão số lượng lúc nào cũng cố định không đổi.Đầu trọc học thứ hai định luật:Đầu trọc lúc nào cũng từ trọc đến lợi hại, hướng trọc nhẹ truyền lại.Đầu trọc học thứ ba định luật:Trên đời này không có cái gì là đầu trọc đại lão không cách nào giải quyết, nếu có, nói rõ ngươi trọc đến không đủ lợi hại.Cùng tác giả của Siêu Cấp Tạp Bài Hệ Thống

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Hắc Hồ Hồ Đích Lão Yêu

Truyện HOT

arrow_upward