search

Ngã Tại Mạt Thế Đương Y Sinh

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 88

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
88 lượt xem
Ta gọi Lục Hiểu Nam, là cái bác sĩ.Ba ngày trước thời điểm hảo hữu Tô Minh nói cho ta toàn bộ thế giới sẽ tai biến luân hãm, để cho ta chuẩn bị sẵn sàng, lúc ấy ta không tin, cho là hắn chỉ là đang nói đùa.Nhưng là ba ngày sau, nhìn xem bằng hữu đồng sự chết ở trước mắt, toàn bộ bệnh viện thây ngang khắp đồng lúc, ta rất hối hận vì cái gì không có tin tưởng Tô Minh!(siêu tả thực tận thế văn, không tiến hóa không biến dị, ưa thích có thể tiến đến nhìn một cái ^ω^)

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward