search

Ngã Năng Nhất Kiện Tu Luyện

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 196

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
196 lượt xem
Tô Tiểu Bạch: Đại lão, ta hiện tại thăng cấp còn cần bao lâu?Đại lão: Lấy tư chất của ngươi, đời này là không hy vọng.Ngày hôm sau.Tô tiểu bạch: Đại lão, ta thăng cấp!Đại lão:……Ngày thứ ba.Tô tiểu bạch: Đại lão, ta lại thăng cấp!Ngày thứ tư.Tô tiểu bạch: Đại lão, ta giống như cấp bậc so ngươi cao!Đại lão ôm Tô Tiểu Bạch đùi, khóc thiên thưởng địa nói: Đại thần, mang mang ta! ( bổn chuyện xưa cập nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước. )

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward