search

Nga Mi Tổ Sư

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 1316

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
1,316 lượt xem
Tuế nguyệt bên trong, Vân Nham bên trên, lý Tích Trần cùng một cái bạch bào Đồng nhi đối mặt tướng ngồi.Bên trong ngọn tiên sơn im ắng, bốn cái hầu tử nhô ra não.Bạch bào đồng tử bưng lấy kinh văn: "Tổ sư khi nào đến Nga Mi?"Lý Tích Trần dựng thẳng lên một ngón tay, cười không nói.. . . . .Một đoạn mất đi tuế nguyệt, bởi vì lý Tích Trần đến mà bị triệt để cải biến.Hắn đã mất đi danh tự, thế là, hậu nhân đều gọi hắn là. . . ."Thái thượng" ."Thái thượng giả, thanh tĩnh đến cực điểm chi đạo, Thái Cổ vô danh chi quân."

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward