search

Ngã Lai Thử Thế Khai Thần Đạo

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 78

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
78 lượt xem
Đây là một cái thần đạo không trọn vẹn, Quỷ đạo thịnh vượng thế giới, nhân quỷ hỗn hợp dẫn đến dân chúng lầm than, như vậy liền từ Lý Thanh đi mở mang thần đạo con đường, xây Thần đình quản lý âm dương, đầu tiên từ chính Cửu phẩm thổ địa bắt đầu.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward