search

Ngã Hữu Nhất Cá Thế Ngoại Đào Nguyên

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 621

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
621 lượt xem
Chúc mừng túc chủ, ngươi đạt được một tòa thế ngoại đào nguyên.Mở ra tân thủ gói quà lớn.Ngươi thu hoạch được một thanh 【 cần cù cuốc 】 yêu quý lao động +5, dùng ít sức +5Ngươi thu hoạch được một thanh 【 bội thu cuốc chim 】 thu hoạch được khoáng vật +5, dùng ít sức +5Mời túc chủ mau chóng thành lập thuộc về chính ngài thế ngoại đào nguyên.Vương Nghị thu hoạch được một cái thế ngoại đào nguyên hệ thống, từ đây hắn thế giới trở nên bất đồng.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward