search

Ngã Đích Tu Tiên Phi Nhật Thường

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 77

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
77 lượt xem
Ta, Tiêu Hà, 16 tuổi, rất đẹp trai, là người tốt;Thân là một quang vinh chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, muốn làm một cái vì xã hội tạo phúc người tốt;Tại cái này linh khí khôi phục thời đại, hưởng ứng quốc gia hiệu triệu; trở thành một cái vì xã hội tạo phúc tu tiên giả;Tại người này tâm lạnh lùng xã hội, chỉ có công đức vô lượng ta, mới có thể mang cho mọi người ấm áp..."Cảnh sát thúc thúc, ta thật là người tốt!"

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward