search

Ngã Đích Tế Bào Giam Ngục (Ngục giam tế bào của ta)

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 1022

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
1,022 lượt xem
Sống lại là tế bào, mang ngục điển lực, đi tới Cựu Thần nhìn soi mói thế giới song song.Hơi nước văn minh, vận mệnh điểm số, sợ hãi không gian, dị ma quỷ trách, Cựu Thần tín đồ...Hắn đem theo trưởng ngục tên, bước trên chinh chiến Cựu Thần lữ đồ.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward