search

Ngã Đa Tôn Trọng Mưu

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 29

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
29 lượt xem
Xuyên qua trở thành Tôn Quyền con thứ bảy, nước Ngô đời thứ hai hoàng đế Tôn Lượng, diệt Ngụy hàng Thục, chém hồ đồ di, quyền sinh quyền sát trong tay, quận quốc thần dân, đến mức, tất cả đều trẫm thổ.PS: Nghiêm cẩn hợp lý suy diễn làm ruộng văn, lấy kinh tế, tài chính, quyền mưu góc độ giải thích sau thời Tam Quốc, tôn trọng Tam quốc, tôn trọng lịch sử, hoan nghênh khảo cứu đảng, tất cả nhân vật thông minh tại tuyến. (mã số nhóm 725819436)

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward