search

Mạt Thế Chi Ma Tạp Thời Đại

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 267

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
267 lượt xem
Vực sâu vết nứt xuất hiện, bách tộc giáng lâm Địa cầu. Đã từng thống trị Địa cầu nhân loại, đã biến thành ngoại lai sinh vật con mồi.Toàn bộ Địa cầu, cũng theo đó nghênh đón tận thế. Mà ở này đáng sợ tận thế trong hoàn cảnh, nhân loại, cũng nghênh đón một lần tiến hóa cuồng triều. Nhân loại cũng từ đây nghênh đón ma thẻ thời đại.Bất kể là công pháp, vẫn là vũ khí trang bị, hay hoặc là là thông thường đồ dùng hàng ngày, cũng có thể phong ấn tại nho nhỏ thẻ bên trong. Biển sao vĩ đại nhất chế thẻ sư, cũng đem ở cái này nghênh đón tận thế trên tinh cầu sinh ra.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward