search

Lục Đạo Vũ Thần

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 87

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
87 lượt xem
Thiếu niên Dương Thiếu Hoa người mang mắt thần, có thể xem thấu hết thảy hư huyễn, bất kỳ vũ kỹ nào vừa học liền biết. Đây là một cái bình thường thiếu niên, quét ngang bát hoang, vô địch thiên hạ, trở thành tuyệt thế Võ thần chuyện tích. Võ đồ, Võ giả, Võ sư, Võ quân, Võ vương, Võ Hoàng, Võ đế, Võ tôn, Võ Thánh, Võ thần.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Ngọ Dạ U Hồn

Truyện HOT

arrow_upward