search

Lục Đạo Cộng Chủ

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 18

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
18 lượt xem
Đạp Thiên Khuyết, dưới Cửu U, chấp chưởng Lục Đạo;Tru Quỷ Thần, sát Yêu Ma, thống ngự Bát Hoang;Xích Hồn Kiếm, Luân Hồi bàn, làm bạn với vua cười Cửu Tiêu;Thành Đế Tôn, xưng Thần Chủ, thanh danh chấn động hoàn vũ;Bát Hoang Lục Hợp, Duy Ngã Xưng Vương;Hoàn Vũ Lưỡng Cực, Duy Ngã Vi Tôn;Chúng huynh đệ có thể nguyện bạn ta Tiếu Ngạo Cửu Tiêu vũ nội, đạp phá Thiên Khuyết Vân Tiêu. . .Chúng huynh đệ có thể nguyện theo ta Vi Vương Lục Hợp Bát Hoang, độc tôn Hoàn Vũ Lưỡng Cực. . .

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward