search

Lão Bà Biệt Đương Chưởng Môn

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 71

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
71 lượt xem
Chín mươi chín cấp Tiên Tôn đời thứ hai Giang Lạc Dương Độ Kiếp thất bại rơi xuống ảo tưởng đại lục.Ngẫu nhiên đạt được một bản 'Tà ác chi thư' trợ hắn trở lại đỉnh phong, nhưng bất hạnh bị Linh Sơn chưởng giáo Trương Linh Xảo cướp đoạt bái đường thành thân cũng ưng thuận Linh Sơn trưởng lão chức.Ôm một cái đùi, an ổn phát triển, trở lại đỉnh phong, cũng không tệ.Thế nhưng là lão bà này tựa hồ có chút không đáng tin cậy...Môn phái địa chỉ chưa tuyển, môn hạ đệ tử tạm thời chưa có, trong môn tài chính khan hiếm, lão bà tuổi vừa mới mười chín thân kiêm đời thứ nhất chưởng môn bất quá là vừa mới bước vào Võ sư nhất trọng cảnh giới lại dốc lòng muốn trở thành đại lục người mạnh nhất nhị sỏa tử...Không cam lòng biến thành hắn (da) người (thối) phụ (bu) dung (cu) Giang Lạc Dương bắt đầu lợi dụng 'Tà ác chi thư' tiến hành hắn 'Kháng vợ' con đường.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward