search

Lăng Thiên Chiến Tôn

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 2184

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
2,184 lượt xem
Địa Cầu mạnh nhất Binh Vương hồn xuyên dị thế, dung Luân Hồi Võ Đế ký ức, tu 《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến uy không thể địch!Sẽ luyện dược, có thể luyện khí, hiểu Minh văn. . .Sinh hoạt chức nghiệp, toàn năng mới là Vương Đạo!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Phong Khinh Dương

Truyện HOT

arrow_upward