search

Lại Thần Phụ Thể

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 336

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
336 lượt xem
Bị lại thần phụ thể sau đó Nam Minh đã lấy được cường hóa vật phẩm năng lực.Cường hóa mộc côn, thần cản giết thần, phật ngăn giết phật.Cường hóa dược phẩm, trị bệnh cứu người, bao trừ bệnh căn.Cường hóa đèn pin, hóa thân kiếm quang, bổ ngang chém dọc.Cường hóa kích quang bút? Không cẩn thận liền cường hóa thành súng laser.Cường hóa máy không người lái? Xem ta vô địch phi hành người máy đại quân!Vấn đề duy nhất là, bất luận cường hóa cái gì, đều cần tiêu hao năng lượng.Mà năng lượng ngoại trừ đồ ăn, còn đến từ với Nam Minh cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành công.Thế là, hết ăn lại nằm yêu hưởng thụ, lấy giúp người làm niềm vui hảo thiếu niên Nam Minh đồng hài đột nhiên xuất hiện.Vẫn là ha thúc phong cách, tràn đầy chánh năng lượng tiểu thuyết.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward