search

Kỳ Duyên Tu Tiên

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 183

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
183 lượt xem
Mịch pháp tầm bảo đế thính tùy,Duyên tòng thiên hàng đạo tự thành,Tu đắc thần thông mỹ tương bạn,Tiên lộ vô tẫn ngã vi tôn!Sơn thôn thiếu niên cơ duyên xảo hợp hạ đạp thượng tu tiên chi lộ, khán tha như hà tại cường giả vi tôn đích tu chân giới mịch đắc vô thượng tiên duyên, chứng đạo thành tiên!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward