search

Kiếm Thánh Chủ Tể

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 40

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
40 lượt xem
Vô dụng Ninh Triệt, được Hiên Viên Thánh Kiếm truyền thừa, từ đây được biết Thiên Đạo, tu Thương Khung Cửu Biến Nghịch thiên Thần Thông, diễn hóa Cửu thiên Thái Cổ hồn thú.Chiến Thần Ma, Chứng nhận Phù Đồ, Luyện trường sinh, Phá Luân Hồi.Phi thăng trên đường, bạch cốt hóa thuyền sát Thần Hoàng.Một kiếm kinh thiên địa, một kiếm diệt phàm trần.Thử hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm?Đạo Nhất câu: Kiếm Thánh Bất Hủ, duy ngã Chủ Tể!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward