search

Khai Cục Tựu Thị Hoàng Đế

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 172

10/10

3 đánh giá

10/10

3 đánh giá
172 lượt xem
Cái gì bắt đầu xây thôn đều yếu phát nổ, Bắt Đầu Chính Là Hoàng Đế có từng nghe chưa?Thành nhất quốc chi quân, trù tính chung một nước, phát triển quốc gia, tìm kiếm hỏi thăm ẩn sĩ, chiêu mộ nhân tài, không ngừng phát triển lớn mạnh quốc gia.Bái Tiêu Hà vì tướng, nghỉ ngơi lấy lại sức, mời Bạch Khởi làm tướng, khai cương thác thổ.Gia Cát Lượng vải bát trận đồ, Lạn Tương Như lớn rõ quốc uy. ·Đây là Tân Quốc Hoàng đế lịch sử trưởng thành, hết thảy đặc sắc, như hạt tía tô xem thơ nói: "Giang sơn như vẽ, nhất thời nhiều ít hào kiệt."

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward