search

Kêu Gào Hydra (Khiếu Hiêu Đích Hải Đức Lạp)

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 95

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
95 lượt xem
Nếu như ngươi sớm đã dự báo tộc đàn sẽ bị hủy diệt, người trong tộc sẽ bị giam cầm, hóa thành ngôi sao trên trời bị người thúc đẩy, ngươi sẽ như thế nào? Khổ cầu tự vệ vẫn là phấn khởi phản kháng?Nhìn xem đi, đem gặm nuốt chư thiên thần tinh, đem nhai nát ngụy thánh thần quyền, đem ngàn vạn thần khu thi cốt lũy thế thành vương tọa! Đem ngồi ngay ngắn ở giữa, như là hằng tinh phát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ!Nghe đi, các con dân đem hát vang!"Nguyện ngài quang huy bất hủ, nguyện ngài quyền lực vĩnh trú! Nguyện lực lượng của ngài vĩnh viễn không suy yếu! !""Hydra vạn tuế! !"p/s: Loạn nhập lưu, loạn nhập chiến thần, quái săn, Vu sư tam đẳng một hệ liệt trò chơi nhân vật . . .

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward