search

Huyền Linh Cửu Biến

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 84

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
84 lượt xem
Mãnh liệt đề cử! ! ! Sói trắng dưới chân một thôn nhỏ, Quy Xà phun ra nuốt vào hóa linh căn. Ba năm không phá Tu giả đường, một khi vũ hóa nhập linh môn. Thôn thiên phệ thú do hà lên? Thần công duyên nguyệt đến Lang Hồn. Ô điểu phản hướng phục bay lên, đạp phá Trung Châu ta vấn tôn.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward