search

Hư Không Chi Chủ

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 212

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
212 lượt xem
Do dự sẽ bại trận!Quyết đoán sẽ cho không!Đối diện đội hình —— người đều ma thần cấp!Vĩ đại hư không chi chủ (tự phong), tiên tri (thần côn), khuyên người thiện lương hệ thống (bệnh thần kinh hệ thống) người nắm giữ khổng hư đại nhân, cảm giác Alexandre.Trải qua 0.001 giây đắn đo suy nghĩ, chăm chú mưu tính, ta xuyên việt giả quyết định, vẫn để cho thủ hạ mình túng quẫn chiến thần, thiểu năng trí tuệ kiếm thánh, sợ quỷ Long nương và mù chữ pháp thần đánh trận đầu.Độ hay: 5/10

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward