search

Hồng Mông Đao Tôn

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 157

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
157 lượt xem
Hồng Mông, hỗn độn tổ khí tạo hóa vô cùng.Bộ đội đặc chủng Dịch Phàm, ngẫu nhiên đạt được Hồng Mông đao, xuyên qua dị giới, nhưng lượm cái tiện nghi sư phụ, sư phụ trước khi chết nói: "Đánh giết Dược Vương Lăng Tiêu, sư nương chính là ngươi!"Từ đây, hắn bằng tạo hóa lực lượng, ở cường giả như mây, tông môn lớp lớp, vạn tộc cùng nổi lên lớn thời đại, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, đi ngược lên trời, từng bước đỉnh cao!"Trời xanh đã chết, Thần Ma bất công, liền để ta chân đạp Chư Thiên, đao chém vạn giới, giết ra một cái sáng sủa Càn Khôn!" —— Dịch Phàm

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward