search

Hồng Hoang Đại Đế

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 43

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
43 lượt xem
Một đạo thần bí tấm bia đá Thiên đồ chuyển được cái khác thời không. Một chiếc cực lớn Ma Vương thuyền xuyên qua Thiên Địa Nhân Tam Giới! Một khúc Trường Sinh bi ca như vậy vang lên! Tấm bia đá Thiên đồ là chín là mười, trăm vạn thần kiếm mai phục giết Thiên Địa. Một hồi thần bí lữ đồ bắt đầu từ nơi này...

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward