search
Màu nền
Cỡ chữ

Vu Yêu Ngụy triều

Chương 126: Vu Yêu Ngụy triều

Chương 126: Vu Yêu Ngụy triều

Côn Bằng một khi chứng đạo, lập tức chấn động tam giới, vô số người ước ao ghen tị, nỗi lòng khó bình, chính là Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà lão tổ đều không ngoại lệ.

Tuy nói là chính bọn hắn trước từ bỏ Chí Nhân chính quả, nhưng khi thật sự có người thành tựu Chí Nhân, nhất cử siêu việt mình thời điểm, trong lòng vẫn rất cảm giác khó chịu.

Chí Nhân chính quả mặc dù không có Thánh Nhân như vậy cường hãn, nhưng tương tự bất tử bất diệt, nhân quả không dính.

Bởi vì nhân quả từ Thiên Đạo sở sinh, mà Chí Nhân nguyên thần phù hợp Thiên Đạo, tất cả nhân quả đều sẽ bị Thiên Đạo chuyển di, hoặc rơi vào mình thuộc hạ trên thân, hoặc rơi vào tộc đàn trên thân, nếu như là quang can tư lệnh, liền sẽ rơi vào cùng hắn tương đối người thân cận trên thân.

Đồng dạng, Chí Nhân lực lượng cũng tuyệt đối cường hãn, ngoại trừ bản thân Chuẩn Thánh viên mãn cảnh lực lượng, càng là có thể mượn Thiên Đạo chi lực, pháp lực lại vĩnh viễn không cuối cùng, so với Vu Yêu đại chiến lúc Bàn Cổ chân thân cùng Tinh Thần cự nhân, chỉ mạnh không yếu, giết một cái Chuẩn Thánh viên mãn cùng chơi giống như.

Có thể nói, Côn Bằng chứng đạo về sau, cùng một đám cùng thế hệ cũng tạm thời kéo ra rất lớn khoảng cách, trừ phi Minh Hà cùng Trấn Nguyên Tử có thể chứng đạo Hỗn Nguyên, nếu không hai liền không ở cùng một cấp bậc.

Côn Bằng chứng đạo Chí Nhân, Nữ Oa nương nương nửa vui nửa buồn, dùng chân nghĩ, nàng cũng biết rõ Côn Bằng khẳng định đầu nhập vào Thiên Đình, bằng không dựa vào cái gì đạt được Hồng Mông Tử Khí?

Côn Bằng vốn liếng nàng hết sức rõ ràng, có thể đánh động Đông Vương Công cũng liền bán mạng điểm này. Chỉ là làm Yêu tộc Yêu Sư, chưa mình tôn này Yêu tộc Thánh Nhân đồng ý liền thay đổi địa vị, trong mắt nhưng còn có mình?

Bất quá nàng tại tức giận sau khi, cũng không thiếu mừng rỡ. Côn Bằng dù nói thế nào cũng là Yêu tộc Yêu Sư, sáng tạo yêu văn, lại bởi vậy được nhiều công đức như vậy, nhân quả dây dưa quá sâu, thân phận này cũng không phải tốt như vậy tẩy đi.

Hắn chứng đạo Chí Nhân, cũng là Yêu tộc chỉnh thể lực lượng tăng cường, coi như cho Thiên Đế bán mạng, cũng chung quy đối Yêu tộc có thể nhiều mấy phần trông nom. Dù sao Nữ Oa nương nương cũng không nghĩ tới phải dùng Yêu tộc tới cùng Thiên Đế đối nghịch.

Côn Bằng lão tổ sau khi chứng đạo, tại Bắc Minh cho bầy yêu giảng đạo ba ngàn năm, tiến một bước tăng cường Yêu Sư uy vọng địa vị. Bây giờ hắn chứng đạo Chí Nhân, là không có chút nào tranh cãi Yêu tộc nhân vật số hai.

Những này Yêu tộc cũng là hắn căn cơ một trong, đã Nữ Oa nương nương tốt thanh tịnh tự tại, đối bầy yêu không thế nào quản, vậy hắn liền trung thực không khách khí tiếp thủ.

Trong lúc này, lần lượt có đại năng đến đây chúc mừng, Côn Bằng từng cái tiếp nhận, sau đó lại bớt thời gian đi Oa Hoàng Cung bái phỏng một lần Nữ Oa nương nương.

Hắn bây giờ thoát ly sâu kiến chi thân, cũng coi là sơ bộ có cùng Nữ Oa nương nương bình đẳng trò chuyện tư cách, bầu không khí coi như hữu hảo. Dù sao Yêu tộc đã suy sụp đến mức độ này, như lại không đoàn kết, chẳng phải là càng không có không gian sinh tồn?

Nữ Oa nương nương vốn muốn cho Côn Bằng nâng đỡ Yêu tộc Đại Thái tử Đế Hồng, bất quá bị Côn Bằng một tiếng cự tuyệt. Hắn đối Đế Tuấn cùng Thái Nhất hận thấu xương, đối mấy vị Thái tử tự nhiên càng không có hảo cảm, làm sao có thể nâng đỡ bọn hắn?

Mà vừa lúc này, Yêu tộc Thái tử Đế Hồng cũng là bị Thiên Đình cho bắt được hỏi tội, thụ một trận hình pháp.

Một ngày này, Thiên Đình lớn triều hội bên trên, Thiên Đế cùng Vương Mẫu ngồi cao minh đường phía trên, chư đế ngồi tại đại điện phía trước nhất vài toà loan trên đài, chỉ so với Thiên Đế thấp ba thước.

Câu Trần Đại Đế nói ra: "Năm đó Vu Yêu đại kiếp, hai vị Yêu tộc Thái tử trốn ở Oa Hoàng Cung bên trong né qua một kiếp. Bây giờ Đại Thái tử Đế Hồng thu phục một chút còn sót lại yêu binh Yêu Tướng, chui vào Hỏa giới, chiếm lấy một phương này Đại Thiên thế giới, một lần nữa thành lập Yêu tộc Vương triều, danh xưng Đại Viêm, ẩn có phục hồi Yêu Đình chi ý. Thần coi là, không thể không quan sát."

Câu Trần Đại Đế bây giờ đã lớn lên trưởng thành, bởi vì quản lý bầy yêu, lại chưởng bầy yêu hóa hình cùng tu luyện trên đường các loại lôi kiếp, khiến cho hắn tại mới xuất hiện Yêu tộc bên trong thanh danh cực lớn, vì bầy yêu e ngại.

Cũng bởi vì tu luyện lôi đạo, cũng thường xuyên tru diệt bất kính Thiên Đình Đại Yêu, làm hắn rất có sát phạt chi thái, mặc dù tướng mạo tuổi trẻ, nhưng lông mi nặng nề, không giận tự uy, sâu đều uy nghi.

Câu Trần Đại Đế lời này vừa nói ra, trong điện quần thần đều lộ vẻ chán ghét, trong mắt có lãnh mang lấp lóe. Những người này phần lớn đều trải qua Vu Yêu đại kiếp, có không ít thụ Yêu tộc hãm hại, mới chạy trốn tới Tử Phủ Châu tị nạn.

Còn có vốn chính là Yêu tộc đầu hàng tới, nhưng càng như vậy, thì càng mâu thuẫn Yêu tộc Thái tử gây sự, để tránh ảnh hưởng đến chính mình.

Bạch Trạch bước ra khỏi hàng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, không chỉ Đế Hồng thành lập Yêu tộc Đại Viêm Vương triều, Vu tộc lưu lại vu nhân Xi Vưu, cũng mang theo một bang Vu tộc tiến vào Thổ giới, thành lập Đại Vũ Vương triều. Hai đại Vương triều còn mở ra đường hầm hư không, thường xuyên vượt giới công phạt."

Đông Vương Công nói: "Yêu Đình sớm đã diệt vong, Đế Hồng tự tiện trùng kiến, nhưng từng đạt được Thiên Đình Đế Quân đồng ý?"

Bạch Trạch nói: "Chưa từng. Bọn hắn đều là trực tiếp thành lập Vương triều, đã chưa tế thiên, cũng không phái sứ giả thượng thiên cầu được sắc phong."

Đông Vương Công nói: "Mặc kệ là Hồng Hoang đại địa, vẫn là Chư Thiên Vạn Giới, tối cao quản lý quyền lực đều tại Thiên Đình. Nhân gian Vương triều, bất quá là con của trời, tạm thời thay mặt trẫm tổng lý sơn hà. Bây giờ không trải qua trẫm đồng ý, liền dám tự tiện trọng lập Yêu Đình, đánh cắp một giới quyền hành. Yêu Đình xây lập hậu, lại không thấy tế thiên cáo bái, cầu được một giới chính thống danh phận. Như thế hành vi không khác cắt đất mưu phản, đương nhanh chóng càn quét, bắt giặc thủ thượng thiên hỏi tội."

Câu Trần Đại Đế nói: "Yêu tộc thuộc nhi thần phạm vi quản hạt, cái này Đại Viêm Ngụy triều, liền từ nhi thần giải quyết."

Thiên Đế nói: "Có thể. Về phần Vu tộc Đại Vũ Ngụy triều, liền từ chính Địa Hoàng xử lý đi."

Lập tức Câu Trần Đại Đế phái ra Ngũ Cực chiến thần, dẫn đầu mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng lao thẳng tới Hỏa giới, muốn bắt Đế Hồng hỏi tội.

Hỏa giới cửa vào tại Nam Chiêm Bộ Châu, khoảng cách Thiên Đình không phải quá xa. Ngũ Cực chiến thần đều là Đại La Kim Tiên cao thủ, mang theo mấy trăm vạn thiên binh, tại truyền tống đại trận phía dưới, không cần một thời ba khắc liền tiến vào Hỏa giới.

Quần thần lấy Như Ý Quan Thiên Kính quan sát tình hình chiến đấu, thấy Yêu tộc Viêm triều bên trong chỉ có Đế Hồng một cái Đại La Kim Tiên, tự nhiên không phải là đối thủ của Ngũ Cực chiến thần, chỉ một trận, liền bắt sống Đế Hồng, đem yêu binh giết tán giết chết hơn phân nửa, Đại Viêm Vương triều sụp đổ.

Ngũ Cực chiến thần áp lấy Đại Viêm Vương triều cao tầng về Thiên Đình thỉnh công. Nhìn xem trước điện quỳ một loạt Viêm triều tướng tướng, Câu Trần Đại Đế vung tay lên, mệnh đem trừ Đế Hồng bên ngoài tất cả mọi người để lên Trảm Yêu Đài, lấy thiên lôi kích đỉnh chi hình, khiến cho hình thần câu diệt, răn đe.

Đến phiên Đế Hồng thời điểm, cái này kẻ cầm đầu dù sao cũng là tiền triều Thái tử, lại có Nữ Oa nương nương cái tầng quan hệ này, hắn lại là không tốt ra tay, chỉ có thể chờ đợi nhà mình phụ hoàng định đoạt.

Đế Hồng quỳ sát tại đất, trong lòng một mảnh lạnh buốt, vài vạn năm tới lấy Yêu tộc Thái tử thân phận, tân tân khổ khổ góp nhặt thành viên tổ chức một trận chiến mà một, Yêu tộc chấn hưng đại nghiệp lại thụ đả kích, khiến cho hắn cực kì phẫn hận khó chịu.

"Chư khanh coi là, Đế Hồng đương trị tội gì?"

Lôi Bộ Chính Thần, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn Kế Mông bước ra khỏi hàng nói: "Đánh cắp một giới quyền hành, so như mưu phản, theo luật đáng chém."

Thái Âm nữ thần Thường Hi vội vàng nói: "Bệ hạ, thần coi là Đế Hồng không biết Thiên Đình pháp quy, mới vô ý xúc phạm thiên điều. Nhìn bệ hạ xem ở hắn vô tri không sợ phân thượng, tha cho hắn một mạng."

Đông Vương Công mục quang liếc nhìn một vòng, hỏi: "Chư khanh nghĩ như thế nào?"

Quần thần nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận đều nói muốn giết, chỉ có xuất thân Yêu tộc người mở miệng cầu tình, xem như chấm dứt ngày cũ quân thần chi nghĩa.

Vương Mẫu nương nương nhìn Thường Hi một chút, gặp nàng mắt lộ khẩn cầu chi sắc, trong lòng không đành lòng, cũng liền mở miệng nói; "Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy Thái Âm nữ thần nói có lý, Đế Hồng là trong lúc vô tình xúc phạm thiên điều, như trực tiếp chém giết, là vì không dạy mà tru. Nay tạm tha hắn một mạng , khiến cho hối lỗi sửa sai."

Đông Vương Công lúc đầu cũng không có ý định trực tiếp giết chết Đế Hồng, dù sao cũng là Đế Tuấn còn sót lại hai vóc dáng tự một trong, cùng Nữ Oa nương nương cũng có chút nguồn gốc.

Không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, trực tiếp giết, Nữ Oa nương nương trên mặt mũi cũng khó nhìn, không cần thiết vì giết cái tiểu nhân vật mà đắc tội một cái Thánh Nhân.

"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ban thưởng Đế Hồng roi hình ba ngàn, làm trừng trị."

Mình xây dựng website này ban đầu vì mục đích chia sẻ cho mọi người nguồn sách mà ở những nơi khác thu phí. Hiện tại mình đang dùng thời gian rảnh cuối tuần để làm thêm app cho Android và iOS, nhưng gần đây xảy ra một vấn đề như các bạn thấy server đang càng ngày càng chậm do lượng truy cập cao mà mình không đặt quảng cáo (và sẽ KHÔNG).
Hiện tại mỗi tháng chi phí duy trì server ở mức 700k - 1tr5. Nếu bạn thấy website này hữu ích hãy ủng hộ 1 ly cafe để giúp mình duy trì. Xin cảm ơn!
Thông tin donate xin gửi về:
Techcombank: 19034721731017 chủ tài khoản Nguyen Vu Huu Tri. Momo/Zalopay: 0909987003
arrow_upward