search
Màu nền
Cỡ chữ

Địa Tiên chi tổ

Chương 119: Địa Tiên chi tổ

Chương 119: Địa Tiên chi tổ

Tử Quang phu nhân nhận Đông Vương Công thánh mệnh, một đường lái hương xa đi vào Ngũ Trang Quan, trên đường tinh tế đem trong thánh chỉ cho nhìn một lần, trong lòng đối với chuyện này đã có số.

Thiên Đình Đế Quân giá lâm, tự nhiên là đại sự, Trấn Nguyên Tử vội vàng mang theo một đám đồ đệ nghênh ra rất xa, bái nói: "Sơn dã tán tu Trấn Nguyên Tử, gặp qua Tử Vi Đại Đế."

Tử Quang phu nhân lần này là độc thân đến đây, cũng không mang Tinh Thần Tiên quan, đối Trấn Nguyên Tử đáp lễ nói: "Đạo hữu khách khí, ngươi ta ngang hàng luận giao, không cần nghi thức xã giao?"

Hai người sóng vai đi vào Ngũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Tử mệnh đệ tử đánh tới mười cái Nhân Sâm Quả, mời Tử Quang phu nhân nhấm nháp.

Đợi đến quả ăn về sau, Tử Quang phu nhân cũng không bán cái nút, nói ngay vào điểm chính: "Hôm nay quấy rầy đạo hữu thanh tu, không phải là bản ý, thực là ta có một cọc giao dịch muốn cùng đạo hữu đàm."

Trấn Nguyên Tử mặt lộ vẻ kỳ sắc, nói: "Đạo hữu mời nói."

Tử Quang phu nhân nói: "Nghe nói đạo hữu có một kiện bạn sinh linh bảo, tên là Thiên Địa Bảo Giám, lại xưng Địa Thư, chẳng những lực phòng ngự rất mạnh, càng có thể chưởng khống Hồng Hoang đại địa bên trên tất cả sinh linh. Có thể làm cho đến Địa Thư công nhận sinh linh thu hoạch được trường sinh, trái lại có thể tuỳ tiện tước đoạt nó tuổi thọ cùng tu vi, không biết phải chăng là là thật?"

Trấn Nguyên Tử trong lòng dâng lên cảnh giác, gật đầu nói: "Bần đạo xác thực có một kiện bảo bối như vậy."

Tử Quang phu nhân nói: "Ta lấy đóa này Thập Nhị Phẩm Tịnh Thế Bạch Liên cùng đạo hữu trao đổi Địa Thư, đạo hữu ý như thế nào?"

Trấn Nguyên Tử nói: "Cái này đài sen có diệu dụng gì?"

"Tịnh Thế Bạch Liên là Hỗn Độn Thanh Liên hạt sen biến thành, lực phòng ngự vô cùng cường đại, còn có khắc tà tru ma, bình tâm tĩnh khí, giúp người ta ngộ đạo rất nhiều diệu dụng, so với Địa Thư không kém mảy may."

Tử Quang phu nhân đem Tịnh Thế Bạch Liên đưa tới, cười nói; "Bảo vật này vốn là Thổ thuộc tính Linh bảo, bất quá, về sau lại hấp thu một chút Tiên Thiên kim khí, Ngũ Hành Thổ sinh Kim, từ đó thổ kim tương sinh, khiến cho nó đồng thời ẩn chứa hai loại thuộc tính, bề ngoài dần dần từ màu vàng biến thành màu trắng.

Nó mặc dù nhìn xem là màu trắng, kì thực bên trong Thổ thuộc tính càng dày đặc một chút. Đạo hữu có thể tự mình cảm thụ một phen, tin tưởng đối ngươi tu luyện Mậu Thổ đại đạo có không thể đo lường tác dụng."

Trấn Nguyên Tử vuốt vuốt sợi râu, cự tuyệt nói: "Cái này Thập Nhị Phẩm Liên Đài uy năng diệu dụng, bần đạo cũng không hoài nghi. Bất quá Địa Thư dù sao cũng là bần đạo bạn sinh linh bảo, không phải bình thường Linh bảo có thể so sánh, bần đạo cũng không nguyện ý bỏ qua nó."

Tử Quang phu nhân lông mày cau lại, khuyên nhủ; "Đạo hữu biết được, bây giờ Thiên Đình chuẩn mực thành lập, chúng sinh phúc họa thọ thiên tự có chuyên môn quản lý, đạo hữu cái này Địa Thư công năng quá mạnh, như lưu lạc bên ngoài, thế tất nhiễu loạn tam giới trật tự, cho Thiên Đình tăng thêm khó khăn."

Trấn Nguyên Tử nói: "Bần đạo tuy có Địa Thư, nhưng rất ít vận dụng công năng của nó, đạo hữu rất không cần phải lo lắng."

Tử Quang phu nhân thấy Trấn Nguyên Tử thái độ kiên quyết, hữu tâm thử một lần hắn khí khái, cười nói: "Không phải ta lo lắng, là bệ hạ không hi vọng dạng này sinh linh trọng khí lưu lạc Thiên Đình chuẩn mực bên ngoài, để tránh bị người có quyết tâm lợi dụng."

"Bệ hạ?" Trấn Nguyên Tử trong lòng giật mình, cấp tốc tự hỏi. Nếu như chỉ là chính Tử Quang phu nhân, hắn mặc dù kiêng kị, nhưng cũng không trở thành e ngại.

Chẳng qua nếu như là Ngọc Đế ý tứ, liền không thể không nhiều hơn suy tính. Nếu như Ngọc Đế thật muốn thu đi Địa Thư, mà mình một vị từ chối không tiếp, ác hắn, ngày sau há có mình quả ngon để ăn?

Thiên Đình thế lực khổng lồ, coi như sẽ không công khai tìm hắn gây phiền phức, nhưng nếu thật tính toán hắn, còn sợ không có cơ hội? Cứ như vậy, Địa Thư đảo thành bom hẹn giờ, nếu như có một ngày vô ý dùng nó ban thưởng thọ đoạt thọ công năng, chẳng phải là muốn đụng vào trên họng súng rồi?

Trấn Nguyên Tử sắc mặt trầm ngưng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng thái độ rõ ràng dao động, không còn lúc trước kiên quyết.

Tử Quang phu nhân trong lòng cười thầm, nàng giơ tay lên bên trong thánh chỉ, đối Trấn Nguyên Tử nói: "Bệ hạ nói, Thiên Địa Bảo Giám đối đạo hữu ý nghĩa phi phàm, cho nên không thể Linh bảo phẩm cấp để cân nhắc giao dịch. Làm đền bù, bệ hạ lấy Thiên Đế, Vạn Tiên Chi Thủ thân phận, đem phong đạo hữu vì tam giới chư thiên Địa Tiên chi tổ, hết thảy sinh linh phàm tại Địa Tiên chi cảnh, đều cần cung cấp nuôi dưỡng đạo hữu khí vận."

Trấn Nguyên Tử tim đập thình thịch, vốn là dao động thái độ càng là hoàn toàn thay đổi,

Nhìn về phía kia đạo thánh chỉ, ánh mắt đều có chút lửa nóng.

Muốn biết rõ Địa Tiên mặc dù không đáng chú ý, chỉ là Tiên đạo bước đầu tiên, nhưng chính là bởi vì dạng này, số lượng là sở hữu tiên gia bên trong nhiều nhất. Nhất là chờ Chư Thiên Vạn Giới cùng một chỗ phồn vinh thịnh vượng thời điểm, khí vận càng là vô lượng.

Trấn Nguyên Tử nếu có thể không duyên cớ được hưởng sở hữu Địa Tiên khí vận cung cấp nuôi dưỡng, tuyệt đối là một cọc cơ duyên cực lớn.

Địa Tiên khí vận có lẽ đối Đông Vương Công tới nói không tính là gì, nhưng đối bất kỳ một cái nào Chuẩn Thánh tới nói, đều là một bút không cách nào tính ra tài phú, không phải do Trấn Nguyên Tử không động tâm, huống chi còn có một cái cùng Địa Thư đồng phẩm cấp Linh bảo trao đổi, tự nhiên không có lý do cự tuyệt.

"Đã như vậy, bần đạo sao dám không phụng chiếu?" Trấn Nguyên Tử rất cung kính đứng dậy, đối thánh chỉ xoay người hạ bái.

Tử Quang phu nhân đem thánh chỉ giao cho trong tay hắn, ngay tại hắn tiếp chỉ sát na, thánh chỉ có hiệu lực, hiển hóa một đoàn thần bí khó lường pháp tắc chi lực, rơi vào Trấn Nguyên Tử trên thân, trong chốc lát, vô lượng khí vận gia thân, tam giới sở hữu Đại thần thông giả tất cả đều xúc động, biết được giữa thiên địa ra đời một vị Địa Tiên chi tổ, hưởng Tiên Đạo Vô Lượng khí vận.

Trong cùng một lúc, Vạn Tiên Sách bên trên, Trấn Nguyên Tử bài vị cũng phi tốc lên cao, trở thành gần với hai vị Vạn Tiên Chi Thủ, sáu vị Tiên đạo Thánh Nhân về sau thứ chín Tôn Vị, đồng thời trên đầu nhiều Địa Tiên chi tổ xưng hào.

Mà nguyên bản hội tụ tại còn lại trên thân người Tiên đạo khí vận, cũng có một phần nhỏ phân lưu đến Trấn Nguyên Tử trên thân, mặc dù không đáng chú ý, nhưng tập hợp đứng lên cũng rất là khả quan, lại hậu kình mười phần, tiền đồ vô lượng.

Tử Quang phu nhân tiếp nhận Địa Thư, đối Trấn Nguyên Tử nói: "Đạo hữu dù sao làm Địa Tiên chi tổ, ta xem ra, có thời gian vẫn là truyền bá một chút Địa Tiên độ ba tai bí pháp, hoặc là chuyên môn tuyên truyền giảng giải Địa Tiên đại đạo, để cái này Địa Tiên chi tổ trở nên danh phù kỳ thực."

Trấn Nguyên Tử vốn là có phần này ý nghĩ, đã làm Địa Tiên chi tổ, tương ứng nhân quả cũng muốn gánh chịu. Vượt lên trước truyền bá Địa Tiên đại đạo, ngồi vững Địa Tiên chi tổ thân phận, là tương đối quan trọng một sự kiện.

Mà lại truyền bá Địa Tiên pháp môn, như vậy Thiên Tiên pháp môn, Huyền Tiên pháp môn có phải hay không cũng có thể cùng một chỗ truyền xuống? Những này tu luyện hắn truyền thụ Tiên đạo hệ thống chi sinh linh, đương nhiên muốn lấy khí vận triệt tiêu nhân quả. Có Địa Tiên chi tổ cái này một thân phận học thuộc lòng, người khác cũng không thể nói gì hơn.

Hắn lại nghĩ tới, Lão Tử Kim Đan đại đạo đều là thành tiên chi pháp, về phần sau khi thành tiên tu luyện như thế nào, cũng không có lưu truyền rộng rãi, chỉ có bộ phận Nhân tộc tiên nhân có thể truyền thụ. Hắn lúc này dẫn đầu giảng đạo truyền pháp, từ Địa Tiên bắt đầu, có phải hay không cũng có thể trước chiếm trước một chút nhân đạo khí vận?

Về phần có thể hay không đắc tội Lão Tử, Trấn Nguyên Tử cũng có chỗ do dự. Bất quá thiên địa sinh linh, cũng không phải Lão Tử một nhà, hắn có thể truyền đạo, mình vì sao không được?

Ngay tại Trấn Nguyên Tử được phong làm Địa Tiên chi tổ, chuẩn bị triển khai quyền cước làm một vố lớn thời điểm, Côn Lôn Sơn Tam Thanh cũng tại mở rộng sơn môn, thu đồ truyền giáo.

Dù sao cũng là một cái giáo phái, không có khả năng chỉ có giáo chủ một người. Không mở rộng sơn môn, thu chút đồ tử đồ tôn, như thế nào truyền bá mình giáo nghĩa, tụ lại khí vận?

Thái Thanh Lão Tử bởi vì tại Nhân tộc sớm có căn cơ, lập đến lại là Nhân giáo, cho nên chỉ quan tâm Nhân tộc tình huống. Với hắn mà nói, bây giờ trọng yếu nhất không phải thu đồ truyền đạo, mà là xác định ra Nhân tộc thiên địa chủ giác địa vị.

Chỉ cần Nhân tộc thành thiên địa thừa nhận nhân vật chính, còn lại Thánh Nhân tự nhiên sẽ lấy Nhân tộc vì truyền đạo chọn lựa đầu tiên. Kể từ đó, căn bản không cần hắn tự thân lên trận, tự nhiên có cái khác Thánh Nhân tranh nhau xuất lực.

Mà Nhân tộc càng mạnh, hắn giáo chủ này tự nhiên đi theo được lợi, mình chỉ cần ngồi xem Nhân tộc đang thịnh, chia sẻ khí vận chính là. Dù sao đến lúc kia, là ai cũng dao động không được hắn địa vị.

Bất quá như nghĩ xác lập Nhân tộc thiên địa chủ giác địa vị, một mình hắn nói cũng không tính, nhất định phải lấy được sở hữu Thánh Nhân ủng hộ, còn phải Thiên Đế đồng ý, nếu không Nhân tộc nghĩ thượng vị, kia là muôn vàn khó khăn.

Lão Tử yên lặng tự hỏi, Thánh Nhân bên trong, Nữ Oa nương nương mặc dù tức giận mình không thông tri nàng liền tự tiện lập Nhân giáo, nhưng nàng dù sao cũng là Nhân tộc Thánh Mẫu, khẳng định hi vọng nhất Nhân tộc thượng vị, ở phương diện này, hai người lập trường thiên nhiên nhất trí.

Còn lại Thánh Nhân bên trong, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên khẳng định là giúp đỡ chính mình, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng không có đạo lý phản đối chính mình. Kể từ đó, liền chỉ còn lại Thiên Đình.

Nhân tộc vì thiên địa chủ giác chọn lựa đầu tiên, vẫn là Đông Vương Công mình cùng Đạo Tổ xách, Lão Tử cho là hắn cũng hẳn là hi vọng Nhân tộc thượng vị. Bất quá vẫn là muốn câu thông một phen, lấy được nhất trí ý kiến.

Nghĩ tới đây, Lão Tử cảm thấy Tam Thanh cùng Thiên Đình ở giữa liên hệ quá ít, dù sao cũng là tam giới chính thống, nếu có tâm trở ngại Thánh Nhân truyền đạo, vẫn là rất dễ dàng.

"Ừm, có lẽ nên phái người lên trời, đã biểu hiện ra ta đối Thiên Đình ủng hộ, cũng có thể làm cùng Thiên Đế ở giữa giảm xóc cùng câu thông cầu nối."

Ngay tại Lão Tử suy tư làm sao đem Nhân tộc triệt để định vì thiên địa chủ giác thời điểm, Tử Quang phu nhân cũng một đường trở về Thiên Đình.

"Vất vả!"

Đông Vương Công tiếp nhận Địa Thư, cẩn thận chu đáo một lát, đem luyện hóa về sau, nói ra: "Xem ra một khi dính đến khí vận chi tranh, chính là cái này điệu thấp Trấn Nguyên Tử cũng ngồi không yên."

Tử Quang phu nhân nói: "Bây giờ Thái Thanh Thánh Nhân lập Nhân giáo, lại có Nữ Oa nương nương ủng hộ, Nhân tộc trở thành thiên địa chủ giác hẳn không có nghi vấn. Trấn Nguyên Tử nghĩ củng cố Địa Tiên chi tổ địa vị, thế tất yếu tại Nhân tộc bên trong truyền đạo, đây là tại Thánh Nhân trong tay giành ăn, lá gan không nhỏ a!"

Đông Vương Công nói: "Như nghĩ đạo hạnh tiến bộ, khí vận chèo chống là ắt không thể thiếu, nếu không ngộ đạo gian nan, cơ duyên nông cạn, ngày nào mới có thể chứng đạo? Trấn Nguyên Tử chỉ cần còn có chứng đạo Hỗn Nguyên ý nghĩ, đối với khí vận liền không thể không coi trọng. Đây cũng là đạo tranh, không thể coi như không quan trọng."

Tử Quang phu nhân nói: "Nếu như Thái Thanh Thánh Nhân thậm chí Chư Thánh nhằm vào Trấn Nguyên Tử, hắn sợ là không phải là đối thủ, chỉ có thể đến cái Địa Tiên chi tổ hư danh."

Đông Vương Công nói: "Không phải còn có Thiên Đình a? Hắn nhưng là trẫm khâm phong Địa Tiên chi tổ, tại sinh linh bên trong truyền đạo là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thánh Nhân còn có thể tự mình ra tay với hắn hay sao? Chỉ cần lưng tựa Thiên Đình, cần gì phải e ngại Thánh Nhân?"

Mình xây dựng website này ban đầu vì mục đích chia sẻ cho mọi người nguồn sách mà ở những nơi khác thu phí. Hiện tại mình đang dùng thời gian rảnh cuối tuần để làm thêm app cho Android và iOS, nhưng gần đây xảy ra một vấn đề như các bạn thấy server đang càng ngày càng chậm do lượng truy cập cao mà mình không đặt quảng cáo (và sẽ KHÔNG).
Hiện tại mỗi tháng chi phí duy trì server ở mức 700k - 1tr5. Nếu bạn thấy website này hữu ích hãy ủng hộ 1 ly cafe để giúp mình duy trì. Xin cảm ơn!
Thông tin donate xin gửi về:
Techcombank: 19034721731017 chủ tài khoản Nguyen Vu Huu Tri. Momo/Zalopay: 0909987003
arrow_upward