search

Hồng Hoang Chi Thiên Đế Kỷ Niên

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 1883

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
1,883 lượt xem
Một đoạn mênh mang Hồng Hoang xa xưa truyền thuyết, một bộ chí cao Thiên Đế rộng lớn sử thi.Nguyên nhân tại Tử Phủ Châu, xưng tôn tại Hỗn Độn Hải. Thân này đã nhập Hồng Hoang, mạc hồi cố, quân hành quân khứ xử!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward