search

Hồng Hoang Chi Huyết Đạo Minh Hà

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 84

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
84 lượt xem
Máu tươi chảy cạn, vốn tưởng rằng chính là điểm kết thúc của sinh mệnh, thế nhưng, bị phiến đá vận mệnh chọn trúng, Cổ Trạch xuyên qua Hỗn Độn, trở thành Ma Thần, dùng máu lập đạo, thành tựu chí cường! Khai thiên là kiếp, tới Hồng Hoang sống đời thứ ba, tức thì... ta thành Minh Hà!Khi Vô Lượng kiếp tới, ta tất dùng máu nhuộm đẫm tam giới, tàn sát trời sanh, giết sạch giặc thù!Phàm kẻ nào cản đường ta, tất phải chết!!Huyết Hải không khô, Minh Hà bất tử!!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward