search

Học Bá Liêu Thiên Quần

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 75

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
75 lượt xem
Làm là học cặn bã Tiêu Tuấn ngoài ý muốn trở thành học bá group chat chủ nhóm, trong đám thành viên là các ngành các nghề siêu cấp học bá!"Học sinh xuất sắc học bá: Lang Đảo Tuệ xin thêm nhóm. . .""Vũ khí học bá: Tony Stark xin thêm nhóm. . .""Gen học bá: Abraham Erskine tiến sĩ xin thêm nhóm. . ."Từ đó về sau, Tiêu Tuấn đứng tại chúng học bá trên bờ vai quay về toàn thế giới học bá tuyên bố: Các vị đang ngồi đều là rác rưởi!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Tôn Soái Xuất Khẩu Thành Thi

Truyện HOT

arrow_upward