search

Hỏa Ảnh: Ngã Năng Nhất Kiện Mãn Cấp

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 180

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
180 lượt xem
Xuyên qua đến thế giới Naruto, trở thành Uchiha nhất tộc người tầm thường, hãm sâu lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, đối mặt Đệ tứ chờ lập, kích hoạt một khóa max cấp hệ thống."Đinh, phát hiện Hào Hỏa Cầu Chi Thuật, một khóa max cấp.""Đinh, phát hiện ảnh phân thân chi thuật, một khóa max cấp, thức tỉnh đa trọng ảnh phân thân.""Đinh, Sharingan một khóa max cấp, thức tỉnh Susanoo, Tsukuyomi, Amaterasu.""Ngươi nói đây là tiên nhân hình thức, vạn người chọn một người mới có thể học được?""Đinh, phát hiện tiên nhân hình thức, phải chăng một khóa max cấp.""Đinh, phát hiện Mộc Độn huyết mạch, phải chăng một khóa max cấp."Cái này cái thế giới không có học không được nhẫn thuật, nếu có, vậy liền lại mở một lần một khóa max cấp hệ thống.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward