search

Hắn Đến Từ Tận Thế

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 568

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
568 lượt xem
Hắn vốn sống ở Tận Thế Mạt Nhật thế giới, sau khi chết trọng sinh tới địa cầu Hoa Quốc, linh hồn nhập vào một người tên là Vân Lạc thanh niên.Trước khi chết, hắn đã sống 237 năm mà. . . Vân Lạc mới có 23 ba tuổi.Hắn không muốn làm anh hùng, chỉ muốn lấy vợ sinh con, bình thản qua hết cả đời này. Hắn có lẽ đang ở ngay bên cạnh chúng ta, an tĩnh mà đi ngang qua.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward