search

Gia Thiên Thương Phiến

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 33

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
33 lượt xem
Hệ thống chịu đến tính chất hủy diệt phá hoại, căn bản cũng không có có thể sửa chữa, hiện nay chỉ còn dư lại một cái tìm tòi liên lạc tiết điểm có thể sử dụng, về phần có thể cố định tìm tòi liên tiếp đến người nào vị diện, vậy thì không phải là một cái hư hao nghiêm trọng hệ thống phần cuối có thể nắm giữ đâu rồi.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward