search

Gia Đích Võ Công Năng Thăng Cấp

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 128

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
128 lượt xem
Ngươi dùng Ngưu Bì công tới một lần công kích, Ngưu Bì công độ thuần thục +1. Ngươi sử dụng một lần Hắc Hổ Đào Tâm, Hắc Hổ Đào Tâm độ thuần thục +1. Ngươi dùng Sát Trư Đao Pháp đánh trúng địch nhân một lần, Sát Trư Đao Pháp độ thuần thục +1. Ngươi giết chết một tên địch nhân, điểm kinh nghiệm +0... ... ... . . . .Phạm Nhị không phải Xuyên Việt Giả, lại đạt được một trương xuyên việt thời không mà đến tấm thẻ, không khỏi diệu hoàn thành thân thể Số Liệu Hóa, chỗ có võ công đều có thể thăng cấp.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward