search

Flash: The Lighning Knight

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 510

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
510 lượt xem
Tiến sĩ Wells không để ý đến Lâm Lập, tiếp tục nói."Cùng ngày máy gia tốc hạt... Sau đó nổ tung, hình thành một cỗ bão tố, rất không may, lôi điện hướng ngươi cùng Barry Allen đánh xuống, sau đó các ngươi được đưa vào bệnh viện, về sau bởi vì bệnh viện lầm xem bệnh cùng điện lực trục trặc các loại nguyên nhân, ta đem ngươi cùng Barry Allen nhận được phòng thí nghiệm S.T.A.R.""Máy gia tốc hạt nổ tung!""Barry Allen!"Lâm Lập đầu 'Ông' chấn động một chút, chuyện phát sinh cùng cái tên này để hắn không dám tin.List truyện đang làm. http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=144167

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Trạch Gia Đích Thông

Truyện HOT

arrow_upward