search

Đô Thị Tối Cường Tiên Tôn

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 262

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
262 lượt xem
Tông môn bị diệt hậu, Tần Minh linh hồn trùng sinh thành vi vạn trung vô nhất Hạo Thiên thần thể, tu luyện tối thần bí công pháp, huề đái vạn thiên pháp thuật, thấu thị, y thuật, luyện đan, luyện khí vô sở bất năng, tòng thử bị mỹ nữ lão sư điều hí, bị giáo hoa đảo truy, bị cảnh hoa điếm ký... Tung hoành hoa đô, tiêu dao nhân sinh!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward