search

Điều Tần Vị Lai

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 21

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
21 lượt xem
08 năm , một bộ có thể tiếp thu tương lai quảng bá radio cải biến Trương Phàm .Khi người khác vẫn còn ở làm điện thoại nhái lúc, hắn đã tại nghiên cứu Android trí năng .Khi người khác vẫn còn ở làm sơn trại bản lúc, hắn đã bắt đầu chế tạo máy tính bảng .Khi người khác vì nhiên liệu ô nhiễm vấn đề làm phức tạp lúc, hắn phòng thí nghiệm đang dùng rong biển lọc dầu , dùng hết hiểu rõ nước chế tạo hy-đrô .Khi người khác đều ở đây cùng phong chi lúc, hắn cười nhạt một tiếng , tiếp tục hoa tiêu Hoa Hạ vì mộng hăm hở tiến lên !Khi thời đại biến thiên , thiếu niên trăm tuổi , bao nhiêu người hô to: Tiên sinh , mời sống thêm một trăm năm đi!

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward