search

[Dịch] Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 149

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
149 lượt xem
Luận Anh Hùng hệ liệt bao gồm 8 quyển: 1. Ôn Nhu Nhất Đao 2. Nhất Nộ Bạt Kiếm 3. Kinh Diễm Nhất Thương 4. Thương Tâm Tiểu Tiễn 5. Triều Thiên Nhất Côn 6. Quần Long Chi Thủ 7. Thiên Hạ Hữu Địch 8. Thiên Hạ Vô Địch Ngoài ra còn 2 quyển chưa được viết xong.Truyện được dịch bởi fishscreen tại Tàng Thư Viện.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Ôn Thụy An

Truyện HOT

arrow_upward