search

[Dịch]Long Hoàng - Sưu tầm

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 56

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
56 lượt xem
Bạn đang đọc truyện Long Hoàng của tác giả Sắc Thánh, truyện tiên hiệp hay nhất kể về một thanh niên mang theo vô thượng bảo vật”Cửu Long Đồ” xuyên đến dị giới.Đụng người của ta,giết.Đụng nữ nhân của ta,giết.Đụng môn phái của ta,giết.Tranh mỹ nhân với ta,giết.Cảnh giớ cũng được chia rõ ràng như huyền giới chi môn :Võ đồ,Võ Sư,Đại Võ Sư,Võ Linh,Võ Vương,Võ Hoàng,Võ Tôn,Võ Thánh,Võ Đế.Mỗi cảnh giới lại trong truyện online được chia ra cửu phẩm.

5 chương mới nhất

Danh sách chương

arrow_upward