search

Dị Giới Triệu Hoán Chi Thiên Cổ Quần Hùng

Nguồn: TTV
Người đăng: Administrator
Lượt xem: 164

10/10

1 đánh giá

10/10

1 đánh giá
164 lượt xem
Ta Lã Bố, diệt môn mà đến!"Một cây Phương Thiên Họa Kích ngang trời, óng ánh chư thiên, sụp đổ tất cả, truyền thừa vạn vạn năm bất hủ thánh địa ầm ầm đổ nát, Chư Thần vẫn diệt!"Lý Tồn Hiếu ở đây, có dám đánh một trận? !"Vĩ đại thân ảnh thực sự lâm cửu thiên, ánh mắt tung hoành vạn lý, chỗ xa xa, trăm ngày diệu không, chiếu rọi chư thiên!"Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao ."Loang lổ cổ lão chiến xa bên trên, một phương mới đại thế giới Luân Hồi sinh diệt, một đạo đạo khủng bố ngập trời thân ảnh sát khí ngút trời, sụp đổ ngàn tỉ dặm hư vô!...Quét ngang cổ kim tương lai, trên dưới năm ngàn năm, ai dám nói vô địch . !Hạng Vũ, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, bốn pho tượng chiến thần, ai dũng vũ, thiên cổ số một? !...đẳng cấpThuế Phàm bí cảnh:Thể Phách cảnh, Thiên Nguyên cảnh, Thần Phủ cảnhHóa Thần bí cảnh:Thể Biến cảnh (Tông Sư ), Hồn Biến cảnh (Đại Tông Sư ), Ý Biến cảnh (Phong Hầu ), Nguyên ThầnThông Thần bí cảnh:Động thiên, pháp tướng, hợp nhất, thần hỏa

5 chương mới nhất

Danh sách chương

Tác giả

Đông Thiên Bất Lãnh

Truyện HOT

arrow_upward